Algemene voorwaarden lidmaatschap CFH

Lidmaatschap

Als lid van CrossFit Helmond heb je ingestemd met de algemene voorwaarden van CrossFit Helmond zoals aangegeven op je inschrijfformulier. Zowel op het papieren aanmeldingsformulier als op het online aanmeldingsformulier worden deze algemene voorwaarden genoemd en wordt die door het nieuwe lid geaccepteerd. Op het aanmeldingsformulier staat welk lidmaatschap van kracht gaat en wat het huidige tarief is. CrossFit Helmond werkt met automatische incasso, lidmaatschapsgeld wordt geincasseerd in de eerste week van de lopende maand.

Lidmaatschapsgeld wordt geincasseerd door IBAN nummer NL64RABO0163682135 tnv CrossFit Helmond.

Indien een lid zijn of haar lidmaatschap wil beëindigen moet dat per e-mail of persoonlijk gebeuren. Zodra dat is bevestigd en eventuele openstaande rekeningen zijn betaald, stopt het lidmaatschap per direct. Er is geen opzegtermijn, het lidmaatschap van de lopende maand moet worden voldaan. Het lidmaatschap moet uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de nieuwe maand worden opgezegd in verband met de automatische incasso vorderingen van het lidmaatschapsgeld die een week voor incassodatum worden verstuurd. Zit er minder dan 5 werkdagen tussen loopt het lidmaatschap de volgende maand nog door.

Mutaties in type lidmaatschap kan in overleg worden overeengekomen.

Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden stopgezet. Enkel in geval van zware blessures of andere situaties van medische aard kan een lidmaatschap, in overleg met Crossfit Helmond, tijdelijk worden stilgezet. Na beëindiging van het lidmaatschap, kan de desbetreffende persoon minimaal 3 maanden geen lid worden.

Tariefverhoging van het maandelijkse lidmaatschap wordt minimaal 1 maand van tevoren bekend gemaakt en wordt automatisch verhoogd in de incassogegevens van de leden mits de verhoging minder is dan 5% van het huidige maandelijkse lidmaatschaps tarief.

Risico en aansprakelijkheid

Beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. CrossFit Helmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid of deelnemer. CrossFit Helmond stelt zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en blessures voortvloeiend uit deelname aan de aangeboden sportactiviteiten van CrossFit Helmond. Dit geldt ook voor de toepassingen van de trainingen en de adviezen op het gebied van beweging en voeding buiten de fysieke faciliteiten van CrossFit Helmond om.

CrossFit Helmond is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke voorwerpen van het lid tijdens, voor of na de les. Het lid of deelnemer verklaart hierbij CrossFit Helmond te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Gedragsregels

Tijdens deelname aan de sportactiviteiten dient u correcte sportkleding en sportschoenen te dragen. Het dragen van sieraden is op eigen risico.
In verband met hygiëne dient men verwondingen en open wonden verbonden of afgedekt hebben.

Wangedrag wordt niet getolereerd en geeft CrossFit Helmond het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en per direct de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan: onfatsoenlijk gedrag, het gebruik van stimulerende middelen, negatief gedrag en houding tegenover andere leden, agressie zowel verbaal als non-verbaal, discriminatie, roken en vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Verder kan CrossFit Helmond het lidmaatschap beëindigen op grond van redenen die de bedrijfsvoering of het welzijn van de leden schaadt. In deze gevallen wordt het reeds voldane lidmaatschapsgeld niet terugbetaald.

Kinderen zijn tijdens CrossFit lessen voor volwassenen alleen toegestaan in de sportzaal na overleg met de aanwezige trainer(s). Kinderen die tijdens leswisselingen in het pand aanwezig zijn, mogen overige leden niet hinderen en zijn ten alle tijden op eigen risico en onder verantwoording van de ouders aanwezig.

CrossFit Helmond, januari 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dé eerste officiële CrossFit box in Helmond